23 خرداد، آزمون اختصاصي پذيرش سال 99 مؤسسه اخلاق و تربيت برگزار مي‌گردد

به اطلاع کليه متقاضيان شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش مقطع کارشناسي‌ارشد سال 1399 مؤسسه اخلاق و تربیت مي‌رساند، مرحله اول آزمون پذيرش اين مؤسسه (آزمون کتبي) صبح روز جمعه مورخ 23 خردادماه 1399 ساعت 7:30 برگزار خواهد شد.

فارسیموسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهار رشته مقطع كارشناسی‌ارشد؛ از میان خواهران و برادران طلبه دانشجو می‌پذیرد.

فارسی


تربیت بشر بر اساس ارزشهای ناب و رشد شخصیت وی در چارچوب معین و در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی امری بنیادین و ضروری است که از دیرباز دغدغه تمامی جوامع انسانی به ویژه مصلحان آن بوده و هست.

فارسی