آسیب‌های اخلاقی معنویت‌های کاذب فراروی معنویت جویان مسلمان


  • 25 اسف, 1395
  • 0 دیدگاه
فارسی
نویسنده: 
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1394/12/16
چکیده فارسی: 

وصول به ساحل آرامش معنویت با عبور از بستر پرفراز و نشیب معنویت‌خواهی، از تمنیات همیشگی انسان بوده است که برای رسیدن به آن رنج‌ها کشیده تا در وصال با دریای حقیقت، تن پوشی از آرامش و رضایت بر پیکره روح خسته از روزمرگی و دنیازدگی بپوشاند. در این راه دلالان منفعت‌طلب با پهن‌کردن سفره پرمتاع معنویت اما از جنس کاذب، با انواع ترفندها هوش ازسر معنویت‌جوی مسلمان برده و او را مسخ افزون‌طلبی‌های دنیایی خود در قالب عرفان می‌کنند که نه تنها عطش حقیقت‌جوی این سالک را بر طرف نمی‌کنند، بلکه او را به وادی آسیب‌ها و معضلات بزرگ اخلاقی و اعتقادی و رفتاری می‌کشانند که فرسنگ‌ها از مسیر حقیقی معنویت‌خواهی فاصله داشته و مقابل آن قرار دارد. در این تحقیق به فراخور بحث، به بررسی آسیب‌ها و چالش‌های اخلاقی ایجاد شده در مسیر معنویت‌جویی پرداخته و به علل و عوامل و مؤلفه‌های دخیل، مقایسه‌ای بین عرفان‌های ناب اسلامی و برخی عرفان‌های کاذب در این زمینه خواهیم داشت و به برخی از راهکارها برای محدود کردن و از بین بردن این آسیب‌ها اشاره خواهیم کرد.

چکیده انگلیسی: 

Reaching the coast of spiritual peace and quiet through spiritual vicissitudes has always been one of human's wishes. He has suffered many pains to achieve that goal so that he may wear the dress of quiet and consent. In that path, there have been many profiteers who have presented false forms of spirituality and deceived spirituality-seeking Muslims, misguiding them with their fake mysticism which not only does not quench those Muslims' thirst for truth but also drives them to great moral and doctrinal challenges getting them miles away from true path of spirituality and even opposing it. In the present study, we will – as far as possible – deal with moral challenges and impairments in the path of seeking spirituality as well as the related factor and causes, and will compare pure Islamic mysticism with some fake forms of mysticism to present proper ways for resolving and removing those challenges and impairments.