مدیر سایت 1403/03/21 0

کرسی علمی ترویجی شماره ۱

دانشکده تربیت مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند

موضوع: بررسی جایگاه تربیت در حکومت و وظیفه حکومت در خصوص تربیت؛ بر اساس قرآن کریم

سخنران: حجت الاسلام دکتر #محمدحسین_صاعد_رازی

ناقد: حجت الاسلام و المسلیمن دکتر #سيد_احمد_رهنمایی

مدیر کرسی: حجت الاسلام #دکتر_مهدی_کریمخانی 

سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۷:۰۰

مکان: قم، بلوار شهید صدوقی، کوچه شهید شهبازی مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

حضور مجازیB2n.ir/s98568 #کرسی_ترویجی

کانال مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

https://eitaa.com/akhlaqtarbiat