نکته اخلاقی علما


  •   17 اسف, 1394
  •   علماء
  •   
  •   0 دیدگاه

تربیت بشر بر اساس ارزشهای ناب و رشد شخصیت وی در چارچوب معین و در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی امری بنیادین و ضروری است که از دیرباز دغدغه تمامی جوامع انسانی به ویژه مصلحان آن بوده و هست. در نگاه نظری و عملی مبتنی بر آموزه¬های دین مبین اسلام نیز تربیت دینی و هدایت انسان بر اساس ارزشهای والای اسلامی و به راه آوردن نسل¬های گوناگون انسانی در مسیر اخلاق و رفتار اسلامی، همّ و غمّ اصلی اولیاء معصومین(علیهم السلام) بوده است. برای تحقق این هدف متعالی، مربیان اندیشمند جوامع در طول زمان با تهیه و تدوین علومی همچون علوم تربیتی، روانشناسی و علم اخلاق و همچنین استفاده از علومی همچون جامعهشناسی و انسان¬شناسی سعی بر سامان دادن عالمانه این برنامه داشتهاند و بدین منوال است که امروزه شاهد دهها رشته و گرایش متنوع علمی در میادین حوزوی و دانشگاهی هستیم.
باید اذعان داشت که دنیای غرب در زمینه مطالعات خاص همچون علوم اخلاقی، تربیتی و روانشناسی، طی چند دهه اخیر با ایجاد پایگاهها و محافل علمی توانمند و حمایت از فعالیت مؤسسات گسترده تحقیقی و پژوهشی برای تبیین روش¬شناسی این قلمرو، به توفیقات قابل توجهی در زمینه ارائه نظریات علمی و پژوهش¬های میدانی، رشد مطالعه فراگیر برای عرضه آثار گوناگون در شکل کتاب و مقاله و پایگاههای اینترنتی و... دست یافته و آنچنان می¬نماید که تنها صاحب اصلی این میادین علمی است. در گذشته ایران نیز، به ویژه در دهههای چهل و پنجاه، علوم انسانی بطور عام و قلمروهائی همچون روان‌شناسی و علوم تربیتی کاری چندان بیش از تکیه بر نتایج و یافتههای مطالعات غیر بومی دیده نمی¬شود.
در دو سه دهه اخیر و به برکت انقلاب اسلامی و عنایت اندیشمندانه امام خمینی(ره) در توجه به مبانی دینی و بومی علوم انسانی حرکتهایی مهم در دو میدان علمی حوزوی و دانشگاهی و توسط اساتید این دو نهاد اساسی علمی کشور و با همکاریهای عالمانه و عاقلانه صورت گرفت که امید و اعتماد به نفس نسل جدید برای پیمودن ادامه راه را دو چندان ساخته است.
امروزه به یُمن بیداری و تلاش نسل اندیشمند و فرزانه انقلاب شاهد حضور مجموعهای نسبتاً قابل توجه از نیروهای انسانی، آثار علمی و فضاهای مناسب این حرکت بزرگ هستیم، هرچند به دلایل مختلف از جمله کمبود نیروی علمی، فقدان تجربه و مشکلات داخلی و خارجی این حرکت در مقایسه با نیاز علمی کشور بسیار کُند و آهسته و محدود بوده است. هنوز نظامی منسجم در تعلیم و تربیت کشور تدوین نشده، نیازهای متنوع از سوی نهادهای درگیر با مسائل فرهنگی، اخلاق و تربیتی پاسخ داده نشده و همچنان انتظارات باقی مانده است.
 «موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت» با این باور که محافل علمی امروز کشور چه در سطح دانشگاه¬ها مؤسسات آموزش عالی و چه در حوزههای علمیه به ویژه حوزه علمیه قم به عنوان ام¬القرای جهان اسلام، از ذخائر با ارزشی برخوردار هستند، تلاش می¬نماید با گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود در سطوح مختلف، از تربیت مربیان آشنا به مسائل پرورشی در عرصه¬های کاربردی و با تربیت متخصصان و عالمان فرهیخته در زمینه¬های اخلاق و تربیت، پایههای حرکت و جوششی را بنا نهد که در وهله اول نیازهای اساسی کشور عزیزمان در زمینههای آموزش و پرورش و ابعاد مختلف فرهنگی را تأمین کرده و در نهایت سازمانی جامع از تربیت و اخلاق اسلامی را ارائه دهد، انشاءالله.