نیم‌سال اول:

از 6 تا 10 شهریور

نیم‌سال دوم:

20 تا 23 دی

اخذ واحد یا همان انتخاب واحد مهلت چند روزه‌ای است که دانش پژوه با مراجعه به سامانه (صفحه شخصی خود) دروسی که مجاز به گذراندن ان است (با رعایت پیش نیاز و هم نیاز و..) را انتخاب می‌کند.

تعریف نشده


نیم‌سال اول:

13 شهریور

نیم‌سال دوم:

25 دی

شروع رسمی کلاس دروس، از این تاریخ است و حضور در کلاس‌ها از اولین روز شروع کلاس اجباری بوده و عدم حضور غیبت لحاظ خواهد شد.

فارسی


نیم‌سال اول:

24 تا 27 شهریور

نیم‌سال دوم:

فارسی


نیم‌سال اول:

از پایان مهلت حذف و اضافه تا 6 آذر

نیم‌سال دوم:

فارسی


نیم‌سال اول:

از 12 تا 21 مهر

جهت احترام به سنت دیرینه حوزه‌های علمیه برای تبلیغ ایام محرم‌الحرام و تشویق دانش‌پژوهان به امر تبلیغ در آن ایام، هر ساله دهه اول محرم، دروس به عنوان ایام تبلیغ، تعطیل است.

فارسی


نیم سال اول: 

از 6 تا 20 دی

نیم سال دوم:

از 17 اردیبهشت تا 3 خرداد

در پایان هر نیم سال از دروس آن نیم سال ارزشیابی به عمل می‌آید.

فارسی


بعد از ورود نمره هر درس توسط استاد مربوطه، دانش پژوه می تواند با مراجعه به سامانه (صفحه شخصی) خود طی 10 روز نسبت به نمره وارد شده  از طریق فرم موجود در سامانه، درخواست تجدیدنظر نماید.

فارسی


با توجه به تصویب تقویم آموزشی در معاونت آموزش، هرگونه برنامه آموزشی طبق این تقویم برنامه‌ریزی خواهد شد. لذا تمام برنامه های آموزشی طبق این تقویم و با هماهنگی معاونت آموزش قابل اجرا خواهد بود.

فارسی


تربیت بشر بر اساس ارزشهای ناب و رشد شخصیت وی در چارچوب معین و در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی امری بنیادین و ضروری است که از دیرباز دغدغه تمامی جوامع انسانی به ویژه مصلحان آن بوده و هست.

فارسی