تواضع


  •   28 فرو, 1395
  •   علماء
  •   
  •   0 دیدگاه

چرا با مرحوم نراقي اين گونه برخورد کرديد؟

پس از آن که مرحوم ملا مهدي نراقي کتاب جامع السعادات را نوشت و نسخه هايي از آن منتشر شد، يک نسخه هم به دست مرحوم سيد مهدي بحرالعلوم رسيد.
همه خواهان ديدار او بودند، مرحوم نراقي عازم عراق شد، تمام علما و بزرگان به ديدار او آمدند اما مرحوم بحرالعلوم نيامد. چند روز گذشت تا اين که مرحوم نراقي خودش به ديدار بحرالعلوم رفت اما او بي اعتنايي کرد.
چند روز ديگر مجددا به ديدار بحرالعلوم رفت و او باز بي توجه بود. از اين رو بسياري مرحوم نراقي را سرزنش مي کردند که نبايد بروي. هنگامي که وي مي خواست به شهر خود برگردد بار ديگر به ديدار بحرالعلوم رفت. اما اين بار او را خوب تحويل گرفت و ... .
پس از اين واقعه عده اي از مرحوم بحر العلوم پرسيدند: چرا با مرحوم نراقي اين گونه برخورد کرديد؟

و در پاسخ گفت: من کتاب او را خواندم و باعث تعجبم شد، خواستم او را امتحان کنم و ببينم آيا چيزهايي را که نوشته خودش نيز به آنها عمل مي کند يا خير ... !؟
داستان هاي روح افزا، ص 41