آغاز ثبت نام از پذيرفته شدگان ورودي هاي جديد 1402


  •   29 مرد, 1402
  •   اخبار
  •   
  •   0 دیدگاه

نام نويسي پذيرفته شدگان آزمون ورودي 1402 از تاريخ 4 شهريور تا 14 شهريور آغاز خواهد شد.

پذيرفته شدگان با در دست داشتن مدارک زير در تاريخ هاي قيد شده به اداره سنجش و پذيرش موسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت مراجعه نمايند.

مدارك موردنياز:
1. عكس پرسنلي
2. اصل شناسنامه
3. اصل كارت ملي
4. اصل مدرك تحصيلي
5. مدرك نظام وظيفه آقايان